Rencontre-débat : jeudi 17 octobre à 19 h 30 à FAVERGES (17 octobre 2013)

10 - 10oct13  Rencontre LT Octobre .jpg

presse,dauphine,faverges,rencontre,debat,lionel tardy,militant,ump,reunion publique

presse,dauphine,faverges,rencontre,debat,lionel tardy,militant,ump,reunion publique

Dauphiné Libéré du 12 octobre :

faverges,rencontre,debat,lionel tardy,militant,ump,reunion publique

Essor Savoyard du 24 octobre :

presse,dauphine,faverges,rencontre,debat,lionel tardy,militant,ump,reunion publique

09:16 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, dauphine, faverges, rencontre, debat, lionel tardy, militant, ump, reunion publique | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Imprimer | | | Pin it! |