20ème rencontres de l'avenir professionnel à l'Arcadium à ANNECY (08 mars 2012)

avenir professionnel0001.jpg

avenir professionnel0002.jpg

05:19 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rencontre, avenir, arcadium, annecy, pole activite, metier, profession, emploi | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Imprimer | | | Pin it! |